Forside

Klubben er beliggende på Skolevej i Ebberup. Vi har 2 grusbaner samt et hyggeligt klubhus.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, under menupunktet indmeldelse eller ved at tage og betale et girokort ved klubhuset.

Vi har fået invitation fra både Assens og Haarby til at komme til deres åbne aftener, hvor man bare møder op, og hvor de fremmødte så spiller.
Hårby har åbne aften mandag kl. 17. Assens har onsdag kl. 19.
Vi er desuden velkomne til Grill aften i Assens d 24/5 og 21/6 kl 18 (medbring gerne mad til grillen)
Vi vil også forsøge med en åbne aften, foreløbig i maj og juni, torsdag kl 17,10, hvor Haarby og Assens også er velkomne. Første gang d 10/5. Hvis det bliver en succes, fortsætter vi hermed.

Klubturnering:

Meld dig til og kom til at spille med andre end du plejer !

Vedrørende doubleturnering : I år prøver vi at afvikle klubbens doubleturnering i week-enden d 26.-27. maj kl 9 til ?.
Hvis I skriver jer på listen, vil Poul sammensætte holdene ved lodtrækning. Listen nedtages søndag d. 20/5.
Singleturnering afvikles i løbet af sæsonnenKontaktinfo
Formand
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com
Næstformand
Poul Køhler
Degnegyden 2
5631 Ebberup
Tlf. 50283435
Poulkoehler3@live.dk
Kasserer
Jørgen Overgaard
Sofiendalvej 29
5500 Middelfart
64714117
jorgen.c.overgaard@gmail.com
Sekretær
Nils Hulgaard
Ebberupvej 110
5631 Ebberup
Tlf. 64741719Medlemskasserer
Ivan Rasmussen
Ebberupvej 92
5631 Ebberup
Tlf. 60161954
Ivan@ebberuptennisklub.dk
Baneinspektør
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com