Klubben er beliggende Skolevej 3, 5631 Ebberup. I anlægget er der to grusbaner samt klubhus

INDMELDELSE

Du kan indmelde dig ved at indbetale kontingentet:


Ved kontooverførsel til vores konto i Sparekassen Sjælland-Fyn reg.nr/Kontonummer 0828-7705714589.

HUSK at påføre alle navne og fødselsdage som indbetalingen drejer sig om, samt adressetlf. nr. og e-mail.

Du må gerne samtidig sende en e-mail til

medlemskasserer Ivan Rasmussen ivan@ebberuptennisklub.dk om, at indmeldelsen har fundet sted.

Kontingentet

udgør:
Voksne : 600 kr.
Børn: 250 kr.
Familie kontingent (incl. hjemmeboende børn under 25): 1100

Nøgler:

Der skal betales et depositum på 40 kr.

Nøgle fås ved kontakt til Erik Christensen tlf. 61763386 eller Ivan Rasmussen  tlf. 60161954

Bolde:

Der kan købes bolde af klubben . Pris:  70 kr. pr. rør 

Boldene ligger i klubhuset.  Tager I bolde skal beløbet indbetales på MobilePay :  box53507 med det samme