Klubben er beliggende Skolevej 3, 5631 Ebberup. I anlægget er der to grusbaner samt klubhus

KONTAKT

Har I brug for instruktion – kontakt da Ivan.

Formand
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com
Næstformand
Poul Køhler
Degnegyden 2
5631 Ebberup
Tlf. 50283435
Poulkoehler3@live.dk
Kasserer
Hans Gjessing
Linde Allé 19
5690 Tommerup
64763610
hansgjessing@dadlnet.dk
Sekretær
Arne Rasmussen
Kirkebakken 17
5631 Ebberup
Tlf.20951504
arssde@gmail.com
Medlemskasserer
Ivan Rasmussen
Ebberupvej 92
5631 Ebberup
Tlf. 60161954
ijr@dadlnet.dk
Baneinspektør
Karl Viggo Madsen
Pilehøjen 13
5631 Ebberup
Tlf. 51911668
karlviggo@privat.dk