I

Send en mail til :

Medlemskasserer
Ivan Rasmussen
Ebberupvej 92
5631 Ebberup

ivan@ebberuptennisklub.dk

NB Husk at oplyse :

Navn, adresse, telefon, e-mail og fødselsdato

Klubturnering:

Meld dig til og kom til at spille med andre end du plejer !

Vedrørende doubleturnering : I år prøver vi at afvikle klubbens doubleturnering i week-enden d 26.-27. maj kl 9 til ?.
Hvis I skriver jer på listen, vil Poul sammensætte holdene ved lodtrækning. Listen nedtages søndag d. 20/5.
Singleturnering afvikles i løbet af sæsonnen



Kontaktinfo
Formand
Erik Christensen
Ravnekærvej 61
5631 Ebberup
Tlf. 64741915
Drudgaard@dlgpost.dk




Næstformand
Poul Køhler
Degnegyden 2
5631 Ebberup
Tlf. 50283435
Poulkoehler3@live.dk




Kasserer
Jørgen Overgaard
Sofiendalvej 29
5500 Middelfart
64714117
jorgen.c.overgaard@gmail.com




Sekretær
Nils Hulgaard
Ebberupvej 110
5631 Ebberup
Tlf. 64741719



Medlemskasserer
Ivan Rasmussen
Ebberupvej 92
5631 Ebberup
Tlf. 60161954
Ivan@ebberuptennisklub.dk




Baneinspektør
Erik Christensen
Ravnekærvej 61
5631 Ebberup
Tlf. 64741915
Drudgaard@dlgpost.dk