Klubben er beliggende på Skolevej i Ebberup. Vi har 2 grusbaner samt et hyggeligt klubhus.

Generalforsamling

Ebberuphallens cafeteria  

18/3 kl 19 AFLYST pgr Coronavirus

Årskontingent :

Voksne: 600 kr. 

Børn: 250 kr.

Familiekontingent

(incl. hjemmeboende børn under 25 år): 1100 kr.


Sæsonnen begynder normalt sidst i april /først i maj  og slutter sidst på året. 


Man må spille, så meget man har lyst under forudsætning af at banen er reserveret. 


Hvert medlem må reservere  2 tider frem, dog  ikke lige efter hinanden. Der skal påtegnes 2 spillere på hver tid. Medlemmer, der betaler juniorkontingent, må på hverdage kun reservere tider før kl 16,30.


Banerne er aflåst. Man betaler 40 kr depositum for en nøgle.

KONTAKT:

Formand
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com

BANERNE er nu åbne

NB klubhuset er lukket


Der er nu åbnet op for udendørs idrætsaktivitet uden kropskontakt under forudsætning af en række forhold overholdes:


At man ikke må samles flere end 10 personer
At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Familietennis

Foreløbig aflyst - vi må se i juni når der igen kommer nye retningslinier

(Hvis I har lyst til at prøve at spille tennis med jeres børn:

Mød op med jeres børn om søndagen fra kl.13-15 i maj og juni !


Tilbudet er GRATIS. I kan låne ketcher og bolde.  Der er mulighed for at få instruktion. De fremmødte spiller med hinanden under afslappede forhold.)


Arrangementer

Lokale                           Andre

Generalforsamling

Dato 15/6

Tid  kl 19Tennissportens dag2/5

AFLYST p.gr.af Corona

Gratis familietennis

foreløbig aflyst - vi må se når der kommer nye retningslinier i juni

Time  Søndage i maj og juni 

Sted  Tennisbanerne 13-15

Assens Tennisklub

Har fast fællesaften for seniorer

onsdage kl. 19

hvor der spilles doubler for alle der har lyst – begynder som øvede.

Medlemmer af andre tennisklubber i Assens kommune er også velkomne


Voksenintroduktion er onsdage kl. 18-19 i maj og juni. Alle klubber på Vestfyn kan
tilmelde deltagere
Næstformand
Poul Køhler
Degnegyden 2
5631 Ebberup
Tlf. 50283435
Poulkoehler3@live.dk

Kasserer
Jørgen Overgaard
Sofiendalvej 29
5500 Middelfart
64714117
jorgen.c.overgaard@gmail.com

Sekretær
Nils Hulgaard
Ebberupvej 110
5631 Ebberup
Tlf. 64741719

nhu@cowi.dk

Medlemskasserer
Ivan Rasmussen
Ebberupvej 92
5631 Ebberup
Tlf. 60161954
Ivan@ebberuptennisklub.dk

Baneinspektør
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com