Klubben er beliggende på Skolevej i Ebberup. Vi har 2 grusbaner samt et hyggeligt klubhus.

Generalforsamling

Ebberuphallens cafeteria  

18/3 kl 19 AFLYST pgr Coronavirus

Årskontingent :

Voksne: 600 kr. 

Børn: 250 kr.

Familiekontingent

(incl. hjemmeboende børn under 25 år): 1100 kr.


Sæsonnen begynder normalt sidst i april /først i maj  og slutter sidst på året. 


Man må spille, så meget man har lyst under forudsætning af at banen er reserveret. 


Hvert medlem må reservere  2 tider frem, dog  ikke lige efter hinanden. Der skal påtegnes 2 spillere på hver tid. Medlemmer, der betaler juniorkontingent, må på hverdage kun reservere tider før kl 16,30.


Banerne er aflåst. Man betaler 40 kr depositum for en nøgle.

KONTAKT:

Formand
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com
Arrangementer

Lokale                           Andre
Næstformand
Poul Køhler
Degnegyden 2
5631 Ebberup
Tlf. 50283435
Poulkoehler3@live.dk

Kasserer
Jørgen Overgaard
Sofiendalvej 29
5500 Middelfart
64714117
jorgen.c.overgaard@gmail.com

Sekretær
Nils Hulgaard
Ebberupvej 110
5631 Ebberup
Tlf. 64741719

nhu@cowi.dk

Medlemskasserer
Ivan Rasmussen
Ebberupvej 92
5631 Ebberup
Tlf. 60161954
Ivan@ebberuptennisklub.dk

Baneinspektør
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com