Reservation af baner:

Banerne reserveres på listerne ved klubhuset. Hvert medlem må reservere  2 tider frem, dog  ikke lige efter hinanden. Der skal påtegnes 2 spillere på hver tid. Medlemmer, der betaler juniorkontingent, må på hverdage kun reservere tider før kl 16,30.

 Fejning af banerne:

Efter brug skal banen fejes. Fej helt ud til hegnet - det forhindrer plantevækst på banen!!

Hvis man vil have fejet linier, gør man det selv, før man spiller.

 

.Fodtøj:  

N.B. Kun sko med fint mønster på sålen må anvendes- tennissko! Løbesko med grov profil er bandlyst, da de ødelægger banen.

 
Gæster

må max. spille fire gange pr. år på banerne uden at betale kontingent!! Hvis enkelte af vore gæster overskrider de fire gange, skal der aftales en passende betaling med formanden på tlf.Tlf. 61763386


KONTAKT:

Formand
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com

Næstformand
Poul Køhler
Degnegyden 2
5631 Ebberup
Tlf. 50283435
Poulkoehler3@live.dk

Kasserer
Jørgen Overgaard
Sofiendalvej 29
5500 Middelfart
64714117
jorgen.c.overgaard@gmail.com

Sekretær
Nils Hulgaard
Ebberupvej 110
5631 Ebberup
Tlf. 64741719

nhu@cowi.dk

Medlemskasserer
Ivan Rasmussen
Ebberupvej 92
5631 Ebberup
Tlf. 60161954
Ivan@ebberuptennisklub.dk

Baneinspektør
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com