Indmeldelse


Du kan indmelde dig ved at indbetale kontingentet:


enten via indbetalingskort Fikort (girokort) Kortart 73 Kreditornr.83137274
eller ved kontooverførsel til vores konto i Sparekassen Fyn reg.nr/Kontonummer 0828-7705714589.


HUSK at påføre alle navne og fødselsdage som indbetalingen drejer sig om, samt adresse, tlf. nr og e-mail.


Kontingentet

udgør:
Voksne : 600 kr
Børn: 250 kr
Familiekontingent (incl. hjemmeboende børn under 25): 1100Du må gerne samtidig sende en e-mail til

medlemskasser Ivan Rasmussen ivan@ebberuptennisklub.dk om, at indmeldelsen har fundet sted.


Nøgler:

Der skal betales et depositum på 40 kr.

Nøgle fås ved kontakt til Erik Christensen tlf. 61763386 eller Ivan Rasmussen  tlf 60161954


Bolde:

Der kan købes bolde af klubben . Pris:  

Boldene ligger i klubhuset.  Tager I bolde skal beløbet indbetales på MobilePay :  box53507

KONTAKT:

Formand
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com