Nyheder


Kære Tennisklubmedlem - velkommen til sæsonen 2018
Banerne er nu klar: God tennissæson !

Vedrørende doubleturnering : I år prøver vi at afvikle klubbens double turnering i week-enden d 26.-27. maj kl 9– til ?. Hvis I skriver jer på listen, vil Poul sammensætte holdene ved lodtrækning. Listen nedtages søndag d. 20/5.
Singleturneringen afholdes som den plejer i løbet af sæsonnen.

Vi har fået invitation fra både Assens og Haarby til at komme til deres åbne aftener, hvor man bare møder op, og hvor de fremmødte så spiller.
Hårby har åbne aften mandag kl. 17. Assens har onsdag kl. 19.
Vi er desuden velkomne til Grill aften i Assens d 24/5 og 21/6 kl 18 (medbring gerne mad til grillen)
Vi vil også forsøge med en åbne aften, foreløbig i maj og juni, torsdag kl 17,10, hvor Haarby og Assens også er velkomne. Første gang d 10/5. Hvis det bliver en succes, fortsætter vi hermed.

Lørdag d 25/8 kl 13 holder vi ”Tennis for Sjov”, hvor de fremmødte spiller mod hinanden. Tilmelding nødvendig af hensyn til efterfølgende traktement.

Ungdomstræning bliver i år om torsdagen kl. 16-17, første gang d 10/5.
Trænere bliver Ivan Rasmussen. Erik og Poul afløser .
Assens tennisklub har tilbudt, at vores unge også må træne der. De har ungdomstræning tirsdag kl.17-18. Første gang d. 17/4.

NYE (og gamle) SPILLERE: Hvis I ønsker instruktion kan det aftales med Ivan Rasmussen eller Erik Kristensen.

Kontingent: På generalforsamlingen i marts måned blev kontingenterne fastlagt som følger Seniorer: 600 kr.; Juniorer: 250 kr.; Familie: 1100 kr. incl. hjemmeboende børn under 25 år.

Reservation af baner: Banerne reserveres på listerne ved klubhuset. Hvert medlem må reservere 2 tider frem, dog ikke lige efter hinanden. Der skal påtegnes 2 spillere på hver tid. Medlemmer, der betaler juniorkontingent, må på hverdage kun reservere tider før kl. 16,30.

Fejning af banerne: Efter brug skal banen fejes. Fej helt ud til hegnet - det forhindrer plantevækst på banen!! Hvis man vil have fejet linjer, gør man det selv, før man spiller.

Fodtøj: N.B. Kun tennissko med fint mønster på sålen må anvendes! Løbesko med grov profil er bandlyst, da de ødelægger banen.

Gæster må max. spille fire gange pr. år på banerne uden at betale kontingent!! Hvis enkelte af vore gæster overskrider de fire gange, skal der aftales en passende betaling med formanden på tlf.: 64 74 19 15.

Girokortet: er udfyldt med forhåbentligt det rigtige beløb, som lige netop du eller din familie skal betale. Hvis ikke, bedes du kontakte en fra bestyrelsen. Girokortet skal betales inden den 31/5-2018.

Nøgler: Man kan få udleveret en ny nøgle hos hos klubbens formand Erik Kristensen, Ravnekærvej 61, tlf. 64741915. Depositum for nøglen er 40 kr.

Bolde: Tecnifiber X-one. De kan købes hos Erik Christensen, Drudgården, Ravnekærvej 61, tlf.: 64 74 19 15.. Pris: 1 rør (4 bolde ): 70,-kr , 2 rør :130,

Klubturnering:

Meld dig til og kom til at spille med andre end du plejer !

Vedrørende doubleturnering : I år prøver vi at afvikle klubbens doubleturnering i week-enden d 26.-27. maj kl 9 til ?.
Hvis I skriver jer på listen, vil Poul sammensætte holdene ved lodtrækning. Listen nedtages søndag d. 20/5.
Singleturnering afvikles i løbet af sæsonnenKontaktinfo
Formand
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com
Næstformand
Poul Køhler
Degnegyden 2
5631 Ebberup
Tlf. 50283435
Poulkoehler3@live.dk
Kasserer
Jørgen Overgaard
Sofiendalvej 29
5500 Middelfart
64714117
jorgen.c.overgaard@gmail.com
Sekretær
Nils Hulgaard
Ebberupvej 110
5631 Ebberup
Tlf. 64741719Medlemskasserer
Ivan Rasmussen
Ebberupvej 92
5631 Ebberup
Tlf. 60161954
Ivan@ebberuptennisklub.dk
Baneinspektør
Erik Christensen
Basthomsvænget 10
5610 Assens
Tlf. 61763386
erikdrudgaard@gmail.com